Inlägg publicerade under kategorin Livsstegen

Av Amisa - Tisdag 24 mars 23:42

Kvällens samtalsgrupp i kyrkan avslutade vi med att tillsammans läsa den helige Fransiskus av Assisis bön. Den har mycket att säga till oss om hur vi bör bete oss för att skapa bättre relationer till våra medmänniskor. Den är också mycket vacker så jag vill gärna dela med mig av den till er:
Gud, gör mig till ett redskap för din frid!


Där det finns hat – låt mig så kärlek
Där det finns förödelse – förlåtelse
Där det finns tvivel – tillit
Där det finns förtvivlan – hopp
Där det finns mörker – ljus
Där det finns sorg – glädje
O du gudomliga makt,
giv att jag inte strävar lika mycket efter
Att bli tröstad – som att trösta
Att bli älskad – som att älska
eftersom
Det är genom att ge – som vi får
Det är genom att förlåta – som vi blir förlåtna
Det är genom att dö – som vi återföds till evigt liv.


Amen

 

 

 

 

 

#fransiskusavassisi #tolvstegsbön

ANNONS
Av Amisa - Torsdag 19 mars 13:03

Jo, en gemensam idé som binder samman religion, psykologi (ACT – Acceptance and Commitment Therapy - vidareutvecklingen av KBT) och 12-stegsprogrammet (steg 3) är att om vi kan acceptera och överlämna situationer som vi står maktlösa inför, till den högre makten (Gud, Allah, Buddha, Universum, Moder Gaia, Moder Jord, Ödet, experterna eller vad du än kallar den/dom som du sätter din tillit till) så blir det mycket lättare för oss att hantera vår oro och ångest. Vågar du sätta din tillit till att allt kommer ordna sig utan din kontroll så klarar du kriser som Corona-krisen mycket lättare.


Det enda förnuftiga du kan göra just nu är att överlämna dig i den högre maktens händer (vad det än är för dig) och lita på att problemet blir löst på ett bra sätt utan dig. Även om det är läskigt att inte veta något om framtiden, så ha tillit till att det kommer en lösning som kanske tom är bättre för planeten och för oss än vad läget varit tidigare.  Kanske vi slipper att lika ofta behöva uppleva pandemier, torka, bränder, invasioner av skadedjur, översvämningar och jordbävningar. Ägna dig istället åt något som får dig på bra humör t ex ta en skogspromenad, en cykeltur, läs en bra bok, lyssna på din favoritmusik eller kolla på en kul film så att du blir balanserad och lugn.Dom första 3 stegen i 12-stegsprogrammen

 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför situationen – att våra liv hade blivit ohanterliga.

2. Vi kom till tro att en kraft större än vi själva kunde återge oss mental hälsa.

3. Vi beslöt att överlämna vår vilja och våra liv till den högre maktens omsorg, sådan som vi uppfattade den.

 


Tycker ni inte att spridningen av Corona-viruset påminner väldigt mycket om en sådan situation som beskrivs i steg 1? En situation som dom flesta av oss är maktlösa inför. Det är bättre att vi ägnar vår energi åt sådant som vi kan påverka istället: hur vi transporterar oss, vad vi väljer att äta och att konsumera varor på ett mer hållbart sätt.
Eller precis som Sinnesrobönen säger:    Ta ansvar för det du kan påverka och sluta oroa dig för det du ändå inte kan påverka och känn tacksamhet för dom fina saker du har i livet! Unna dig själv lite sinnesro!


#sinnesro

ANNONS
Av Amisa - Fredag 13 mars 10:41

Min kompis och jag har beslutat att vi kommer gå ledarutbildningen för Livsstegen i slutet på april. Trots att Sverige är ett välmående land rent ekonomiskt, så är det djupt oroande att den psykiska och andliga nöden i vårt samhälle är så omfattande och bara verkar växa med tiden. Därför behöver vi som troende vara med och vända den negativa utvecklingen och bidra till att ett friskare samhälle kan växa fram. Vi känner oss helt enkelt kallade att göra det här nu, att tiden är inne att detta också bör kunna erbjudas människor i vår stad och vårt län. 


Det fina med Livsstegen som jag ser det är att man lär ut ett sätt för människor att själva jobba med sin psykiska hälsa och när man väl lärt sig metoden kan man antingen göra det på egen hand eller fortsätta gå i en Livsstegen-grupp ytterligare ett tag om man behöver det. En annan fin sak med Livsstegen är att sedan den första gruppen startades i Stockholm 2012 så har den spridit sig som ringar på vattnet och i slutet av år 2018 fanns det ca 100 grupper som drevs av 40 församlingar över hela Sverige. Det hade då också spridit sig till Norge och Finland. Vem vet, i framtiden kanske idén om ett 12-stegsprogram för "normalstörda personer" sprider sig över stora delar av världen? Eller kanske det redan finns liknande initiativ i andra länder? Vänner jag har i USA och Kanada har varit väldigt positiva då jag berättade för dem om Livsstegen.


#livsstegen #självhjälpsgrupp

Av Amisa - Onsdag 11 mars 20:30

Nu jobbar jag på det fjärde steget i 12-stegsprogrammet och det handlar om att göra en självrannsakan, för att se vilka svagheter och styrkor man har. Det handlar också om överlevnadsstrategier man lärt sig redan som barn och som man fortfarande använder sig av som vuxen. Jag tror att många skulle ha glädje av att göra detta arbete för att lära känna sig själva bättre, mycket av detta är saker vi gör varje dag och som vi ofta inte alls är medvetna om. Här följer exempel på problembeteenden vi kan dras med som ger en försämrad psykisk hälsa:

 

Förbittring – Gör att vi slår tillbaka, blir arga eller sura, känner oss kränkta, sårade, utanför eller mindervärdiga.


Rädsla – Gör att vi känner oss hotade, förväntar oss motgångar, upplever oss som avvisade, kämpar för att överleva och stretar emot förändringar.


Förträngd eller missriktad vrede – Gör att vi upplever förbittring, depression, ångest, självömkan, svartsjuka och stress.


Att söka bekräftelse – Gör att vi försöker vara andra till lags, känner oss ovärdiga, är rädda att misslyckas, bortser från våra egna behov, är rädda för kritik och lider av dålig självkänsla.


Omhändertagande – Gör att vi kan vara oerhört ansvarsmedvetna, ignorerar våra egna behov, förlorar vår egen identitet, blir medberoende, känner oss oumbärliga och tvingade att rädda andra.


Kontroll – Gör att vi blir rädda för att misslyckas, manipulerar andra, saknar tillit, överreagerar på förändringar, är dömande, intoleranta och stelbenta i vårt tankesätt.


Rädsla för att bli övergiven – Gör att vi känner oss osäkra och avvisade, oroar oss i onödan, blir medberoende, tar hand om andra, försöker att på alla sätt undvika ensamhet.


Rädsla för auktoriteter – Gör att vi jämför oss med andra, tar saker personligt, reagerar istället för att agera, är arroganta, känner oss otillräckliga och rädda för att avvisas.


Förträngda känslor – Gör att vi kan vara ovilliga att prata, har vanföreställningar, har svårt för relationer, är omedvetna om vårt känsloliv, blir sjuka och deprimerade.


Bristande ansvarskänsla – Gör att vi känner oss utanför eller som ett offer, framstår som likgiltiga, är improduktiva och förväntar oss att andra ska ta hand om oss.


Isolering – Gör att vi känner rädsla för att bli avvisade, skjuter upp saker och ting, ser oss själva som annorlunda och avvikande, blir blyga och försagda, känner oss ensamma eller besegrade.


Låg självaktning – Gör att vi vill rädda eller behaga andra, känner oss otillräckliga och får en negativ bild av oss själva, är rädda att misslyckas, får svårt att hävda oss och isolerar oss från andra.


Överutvecklad ansvarskänsla – Gör att vi tar allting för allvarligt, överpresterar, manipulerar andra, har en falsk stolthet, blir perfektionister och framstår som fyrkantiga.


Felaktigt uttryckt sexualitet – Gör att vi blir frigida eller impotenta, blir liderliga, förför andra, tappar vår känsla för moral, undviker närhet, känner skuld och skam.Och så våra goda karaktärsdrag inom följande områden:

Känslomässiga, andliga, relationsmässiga, moraliska, intellektuella samt förmåga att ta hand om och stödja sig själv.

 


Vågar du rannsaka dig själv?


#självrannsakan #livsstegen

Av Amisa - Tisdag 10 mars 14:37

I livsstegen jobbar vi inte bara med dom tolv stegen och frågor runt dom, varje deltagare ska också berätta om sitt liv vid något tillfälle. Nu börjar det snart bli dags för mig att berätta om mitt liv, så jag behöver fundera på vad jag villa dela med mig av. Jag börjar närma mig 60, så ni förstår att då har det hunnit hända en hel del i mitt liv av både bra och dåliga saker.


Man brukar säga att det är när man får berätta om sitt liv som man blir till, för många människor går igenom ett helt liv utan att någonsin berätta för någon, inte ens sin partner, om sina innersta rädslor, önskningar, hur man egentligen känner sig och vilka livserfarenheter man bär med sig, ja kort och gått vem man innerst inne är. Vågar man inte visa vem man är så känner man sig inte heller sedd och accepterad för den man är.


Så nu behöver jag rannsaka mig själv lite och fundera över vilka händelser, goda och dåliga som format mig till den jag är. Vad kan jag berätta om mig som kan bidra till mitt läkande och vad kan vara värdefullt för andra att höra? Ofta känner vi igen vissa saker från varandras liv och att höra andra berätta om det startar också en process med tankar och reflektioner i oss. Vi upptäcker också mönster i hur vi upplevt att andra begått oförätter mot oss, men att vi i vårt omedvetna tillstånd också senare begått liknande oförätter mot andra. Alla dessa tankar skapar en förståelse för vad som skett och en vilja att förlåta såväl andra som oss själva för det som gått fel i våra relationer. Vi kan inte ändra på det som redan skett, men vi kan ändra vårt sätt att se på det. Vi kan be om förlåtelse och ge förlåtelse till andra och se till att vi i framtiden tar ansvar för att fungera på ett bättre sätt gentemot andra!Här en video med vacker sång från en Sinnesromässa:


https://youtu.be/_jDYmfAX1ZY#livsstegen #livsberättelse #förlåtelse

Av Amisa - Måndag 24 feb 22:42

Igår hade vi träff på Livsstegen och delade våra erfarenheter om i vilka situationer vi känner oss maktlösa.  Jag tycker att det blev ett väldigt bra möte där vi vågade vara väldigt öppna och ärliga mot varandra och jag tror att en del blev förvånade själva över sitt mod att dela både om upplevelser i barndomen och om hur man själv har sårat människor i sin närhet. Flera uttryckte sin tacksamhet över att ha hittat till denna grupp eftersom dom känner att det är första gången dom funnit ett forum där det är okej att prata om sådant som skaver i livet. Ofta känner vi också skuld och skam över det jobbiga som hänt tidigare i vårt liv. Att våga prata om det är början på ett läkande och det är viktigt att vi börjar känna och ta ansvar för vår del i det som gått fel i livet. När vi börjar prata om det svåra så förlorar det sin förlamande kraft över oss och vi kan börja känna oss mer levande igen.Här var det fullkontakt, ingen tvekan om saken!

 


Jag tror det är viktigt för alla människor att hitta forum där man kan prata väldigt uppriktigt om livet och dom problem vi alla träffar på under ett liv. Jag gissar att många människor saknar det i sin vanliga umgängeskrets.


#livsstegen #maktlöshet #uppriktighet

Av Amisa - Söndag 23 feb 13:03

Idag ska jag återigen iväg på Livsstegenkursen där vi jobbar på vårt själsliga tillfrisknande genom delningar med varandra. Mellan kurstillfällena arbetar man sig igenom steget i kurslitteraturen och till denna träff handlar det om maktlöshet. Vilka problem har jag som jag känner att jag har svårt att hantera på egen hand?


Jag försöker att både läsa och arbeta i Livsstegenboken, men jag har också en annan tjockare bok som innehåller mer frågeställningar och som jag också försöker hinna med. Den heter ”De tolv stegen – En utväg”. Båda dessa böcker är bra som självhjälpsböcker och ännu bättre är det om man kan jobba ihop med någon annan t ex en tillfrisknandevän. En tillfrisknandevän är någon som liksom jag arbetar med sitt tillfrisknande, någon jag litar på och känner mig trygg med och som kan ge mig stöd och hjälp i min process och som kan tillföra ett annat perspektiv på mitt problem och som kan se saker i mitt beteende som jag själv kanske inte upptäckt. Det är så för alla, att vi omedvetet gör saker utan att själva lägga märke till det. Båda dom här böckerna finns att köpa hos vanliga bokhandlare t ex Adlibris eller Bokus eller att låna på ett bibliotek.Livsstegen-boken

 Jag gillar verkligen den här boken, ”De tolv stegen – En utväg”

 Jag vill också visa upp min stackars armbåge, som råkat få en brännskada. Jag stod nämligen på en stege i en klädkammare och skulle lyfta ner en stor grej från överhyllan när jag råkade komma emot garderobsbelysningen med min armbåge. Det gjorde jäkligt ont för det var en stark lampa, förmodligen 75 W och den var rejält varm. Jag fick två vätskeblåsor på armbågen och den ena har det gått hål på nu och den andra börjar också läcka. Vilken tur att jag har en tålig kropp!

  Min stackars brännskadade arm

 


#tolvstegsrörelsen #tillfrisknandevänner #livsstegen

Av Amisa - Onsdag 12 feb 22:45

Idag har jag varit på ett möte med en av ledarna på livsstegen-kursen som jag ska gå under våren. Hon ville veta lite om vem jag är, hur jag hört talas om livsstegen och varför jag vill gå den.


Redan på söndag drar gruppen igång och första gången handlar bara om att lära känna varandra lite. Därefter jobbar man sig igenom 12-stegsprogrammet med ett steg i veckan. Hemma läser man då ett kapitel och jobbar sig igenom ett antal arbetsfrågor där man funderar över hur man fungerar, hur man vill fungera och ibland handlar steget om att rent praktiskt ta itu med denna förändring. Sedan träffas man och har delningsrundor där man berättar vad man kommit fram till och reflektioner man har om det. Under delningsrundorna får man inte kommentera, komma med goda råd eller värdera det andra berättar och det som sägs stannar i rummet.


Jag fick också reda på att jag kan gå ledarutbildningen redan den här terminen, i slutet på april. Det känns bra att veta för i höst planerar jag att befinna mig på en annan plats och då kommer jag antagligen inte kunna gå den. Jag hoppas att vi under nästa vår kommer att kunna dra igång en Livsstegen-grupp i min stad, för det är det som är mitt mål.Här är innehållet i dom tolv stegen i korthet:

 


 Som ni förstår så är steg 12 extra viktigt för mig just nu, jag är redo att ge tillbaka till kollektivet av olyckssystrar och olycksbröder, på samma sätt som jag fått andras hjälp att läka och hitta min lugn och harmoni!

  


#livsstegen #livsförändring

Presentation

Omröstning

Vill du att andra ska läsa din blogg?
 Nej!
 Ja, mina närmsta vänner/familj!
 Ja, men bara dom som delar mina åsikter!
 Ja, alla är välkomna!
 Kanske?

Fråga mig

3 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Min inre vägvisare med Blogkeen
Följ Min inre vägvisare med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se